Entsendeplattform

Spracovanie dreva a plastu / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2021


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie minimálnych miezd o 1,8–2,1 %
  • Skutočná výška platov: Zachovanie preplatku (paralelný posun)


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 9,05 € do 11,07 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 9,31 € do 12,81 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 11,14 € do 13,32 €


Odmeny učňov
Stolársky priemysel a stolárska technika
Stolársky priemysel Stolárska technika
v prvom ročníku: 700,00 € 700,00 €
v druhom ročníku: 847,58 € 847,58 €
v treťom ročníku: 993,13 € 1 272,44 €
v 4. ročníku: 1 116,19 € 1 596,70 €
Drevospracujúci priemysel
v prvom ročníku: 666,00 €
v druhom ročníku: 813,34 €
v treťom ročníku: 948,17 €
v 4. ročníku: 1 026,30 €
Technika konštrukcie karosérií, lakovač karosérií a kolár
v prvom ročníku: 631,16 €
v druhom ročníku: 797,09 €
v treťom ročníku: 973,21 €
v 4. ročníku: 1 086,21 €
Spracovanie plastu a plastová technika
Spracovanie plastu Plastová technika
v prvom ročníku: 695,70 € 695,70 €
v druhom ročníku: 944,91 € 944,91 €
v treťom ročníku: 1 121,43 € 1 225,26 €
v 4. ročníku: 1 214,88 € 1 547,16 €
Výrobca hudobných nástrojov
v prvom ročníku: 627,51 €
v druhom ročníku: 781,81 €
v treťom ročníku: 966,98 €
v 4. ročníku: 1 080,14 €


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 40 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
  • Zamestnávateľ: od 1 týždňa na konci pracovného týždňa až do 9 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že po ukončení pracovného pomeru musia byť pohľadávky na zmluvnú mzdu voči zamestnávateľovi ústne alebo písomne uplatnené do 3 mesiacov, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú! Neúspešne uplatnené pohľadávky prepadajú, ak neboli súdne vyžiadané do 18 mesiacov od prvého uplatnenia.


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Ochrana pred prepúšťaním § 15 Zákona o ochrane matky sa predlžuje na trvanie nároku na rodičovský príspevok stanoveného zákonom spolkovej republiky, najdlhšie však do 30. mesiaca.
  • Špeciálny príplatok: Dovolenkový a vianočný bonus

Weiterempfehlen