Entsendeplattform

Spracovanie dreva a plastu / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2019


Výsledky posledných rokovaní
Stolár:
 • Zvýšenie minimálnych miezd kolektívnych zmlúv a odmien učňov o 2,56 %
Drevospracujúci priemysel:
 • Zvýšenie minimálnych miezd kolektívnych zmlúv a odmien učňov o 2,56 %
Konštruktér karosérií:
 • Zvýšenie minimálnych miezd kolektívnych zmlúv a odmien učňov o 2,36 %
Spracovateľ plastov:
 • Zvýšenie minimálnych miezd kolektívnych zmlúv a odmien učňov o 2,56 %
Výrobca hudobných nástrojov:
 • Zvýšenie minimálnych miezd kolektívnych zmlúv a odmien učňov o 2,26 %


Minimálna mzda
 • Jednoduché činnosti: od 8,67 € do 10,61 €
 • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 8,92 € do 12,28 €
 • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 10,68 € do 12,77 €


Odmeny učňov
Stolársky priemysel a stolárska technika
Stolársky priemysel Stolárska technika
v prvom ročníku: 651,26 € 651,26 €
v druhom ročníku: 812,28 € 812,28 €
v treťom ročníku: 951,76 € 1 219,44 €
v 4. ročníku: 1 069,70 € 1 530,20 €
Drevospracujúci priemysel
v prvom ročníku: 619,46 €
v druhom ročníku: 779,46 €
v treťom ročníku: 908,68 €
v 4. ročníku: 983,55 €
Technika konštrukcie karosérií, lakovač karosérií a kolár
v prvom ročníku: 610,00 €
v druhom ročníku: 770,00 €
v treťom ročníku: 940,00 €
v 4. ročníku: 1 050,00 €
Spracovanie plastu a plastová technika
Spracovanie plastu Plastová technika
v prvom ročníku: 670,00 € 670,00 €
v druhom ročníku: 910,00 € 910,00 €
v treťom ročníku: 1 080,00 € 1 180,00 €
v 4. ročníku: 1 170,00 € 1 490,00 €
Výrobca hudobných nástrojov
v prvom ročníku: 610,00 €
v druhom ročníku: 760,00 €
v treťom ročníku: 940,00 €
v 4. ročníku: 1 050,00 €


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 40 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
 • Zamestnávateľ: od 1 týždňa na konci pracovného týždňa až do 9 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že po ukončení pracovného pomeru musia byť pohľadávky na zmluvnú mzdu voči zamestnávateľovi ústne alebo písomne uplatnené do 3 mesiacov, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú! Neúspešne uplatnené pohľadávky prepadajú, ak neboli súdne vyžiadané do 18 mesiacov od prvého uplatnenia.


Ostatné sociálnopolitické výhody
 • Ochrana pred prepúšťaním § 15 Zákona o ochrane matky sa predlžuje na trvanie nároku na rodičovský príspevok stanoveného zákonom spolkovej republiky, najdlhšie však do 30. mesiaca.
 • Špeciálny príplatok: Dovolenkový a vianočný bonus

Weiterempfehlen