Entsendeplattform

Lončarji, polagalci ploščic in keramičarji / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau - Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija (razen Koroška)


Začetek veljavnosti
1. 5. 2020


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače za 2,15 %
  • Dejanske plače: ohranitev preplačila (vzporedni premik), razen keramičarji


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 9,08 € do 11,94 €
  • Kvalificirana dela: od 9,61 € do 13,33 €
  • Visokokvalificirana dela: od 11,18 € do 14,04 €


Nadomestilo za vajence
Lončarji, polagalci ploščic
v 1. letu vajeništva: 3,87 €
v 2. letu vajeništva: 5,16 €
v 3. letu vajeništva: 6,29 €
v 4. letu vajeništva: 7,65 €

Keramičarji
v 1. letu vajeništva: 3,08 €
v 2. letu vajeništva: 3,94 €
v 3. letu vajeništva: 4,69 €


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 39 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
  • Delojemalci: od 1 tedna do 3 tednov
  • Delodajalci: od 1 tedna do 3 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predloženi v v roku 6 mesecev, sicer jih ni več mogoče uveljavljati! Če jih delodajalec zavrne, jih je treba sodno uveljavljati v roku 8 tednov!
Po zaključku delovnega razmerja je treba vse zahtevke iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predložiti v roku 6 mesecev in jih sodno uveljavljati!


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.:
  • Plačilo dnevnice za službena potovanja
  • Izredno plačilo božičnice in regresa
  • Opomba: uporablja se avstrijski zakon o dopustu in odpravnini gradbenih delavcev (BUAG) (razen keramičarjev)

Weiterempfehlen