Entsendeplattform

Lončarji, polagalci ploščic in keramičarji / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau - Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija (razen Koroška)


Začetek veljavnosti
1. 5. 2018


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače in nadomestil za vajence po kolektivnih pogodbah za 2,5 %
  • Dejanske plače: ohranitev preplačila (vzporedni premik), razen keramičarji


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 1.442,45 € do 1.930,61 €
  • Kvalificirana dela: od 1.554,32 € do 2.156,04
  • Visokokvalificirana dela: od 1.806,87 € do 2.269,61 €


Nadomestilo za vajence
Lončarji, polagalci ploščic
v 1. letu vajeništva: 567,83 €
v 2. letu vajeništva: 793,26 €
v 3. letu vajeništva: 966,15 €
v 4. letu vajeništva: 1.176,33 €

Keramičarji
v 1. letu vajeništva: 432,23 €
v 2. letu vajeništva: 578,00 €
v 3. letu vajeništva: 722,07 €


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 39 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
  • Delojemalci: od 1 tedna do 3 tednov
  • Delodajalci: od 1 tedna do 3 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predloženi v v roku 6 mesecev, sicer jih ni več mogoče uveljavljati! Če jih delodajalec zavrne, jih je treba sodno uveljavljati v roku 8 tednov!
Po zaključku delovnega razmerja je treba vse zahtevke iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predložiti v roku 6 mesecev in jih sodno uveljavljati!


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.:
  • Plačilo dnevnice za službena potovanja
  • Izredno plačilo božičnice in regresa
  • Opomba: uporablja se avstrijski zakon o dopustu in odpravnini gradbenih delavcev (BUAG) (razen keramičarjev)

Weiterempfehlen