Entsendeplattform

Hrnčiar, pokladač dosiek, pokladač dlaždíc, keramikár / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko (okrem Korutánska)


Začiatok platnosti
01. 05. 2019


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie minimálnych miezd o 3,35 %
  • Skutočná výška platov: Zachovanie preplatku (paralelný posun) okrem keramikár


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 8,89 € do 11,69 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 9,41 € do 13,05 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 10,94 € do 13,74 €


Odmeny učňov
Hrnčiar, pokladač dosiek, pokladač dlaždíc
v 1. ročníku: 3,69 €
v 2. ročníku: 4,91 €
v 3. ročníku: 5,99 €
v 4. ročníku: 7,29 €

Keramikár
v 1. ročníku: 2,93 €
v 2. ročníku: 3,75 €
v 3. ročníku: 4,47 €


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedné lehoty
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
  • Zamestnanec: od 1 týždňa až do 3 týždňov
  • Zamestnávateľ: od 1 týždňa až do 3 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené do 6 mesiacov, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú! Pri výpovedi zo strany zamestnávateľa musia byť pohľadávky uplatnené do 8 týždňov!
Po ukončení pracovného pomeru treba všetky pohľadávky vychádzajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi podať a uplatniť do 6 mesiacov!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
napr.:
  • Preplatenie diét za služobné cesty
  • Špeciálne príplatky vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
  • Pozor: Platí Zákon o odmeňovaní stavebných robotníkov a o ich odmeňovaní počas dovolenky (BUAG) (okrem keramikárov)

Weiterempfehlen