Entsendeplattform

Zdun, płytkarz, glazurnik i ceramik / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria (z wyłączeniem Karyntii)


Początek obowiązywania
01.05.2022


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac minimalnych o 4,0%


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 9,64 € do 12,68 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 10,20 € do 14,15 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od 11,87 € do 14,90 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
Zdun, płytkarz, glazurnik
w 1. roku nauki: 4,20 €
w 2. roku nauki: 5,55 €
w 3. roku nauki: 6,80 €
w 4. roku nauki: 8,25 €

ceramik
w 1. roku nauki: 3,35 €
w 2. roku nauki: 4,30 €
w 3. roku nauki: 5,10 €


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 39 godzin
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
  • przez pracownika: od 1 tygodnia do 4 tygodni
  • przez pracodawcę: od 1 tygodnia do 4 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy zasadniczo
w przeciągu 6 miesięcy
, gdyż w innym wypadku roszczenia takie
przepadają!
W przypadku odmowy przez pracodawcę, w celu dochodzenia roszczeń należy
w przeciągu 8 tygodni wnieść pozew do sądu
!
Po zakończeniu stosunku pracy wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy oraz występować z pozwem zasadniczo
w przeciągu 6 miesięcy
!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
na przykład:
  • Wypłaty diet za podróże służbowe
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
  • Uwaga: Zastosowanie mają przepisy ustawy BAUAG (z wyjątkiem ceramików)