Entsendeplattform

Zdun, płytkarz, glazurnik i ceramik / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria (z wyłączeniem Karyntii)


Początek obowiązywania
01.05.2019


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac minimalnych o 3,35%
  • Istniejące płace: Utrzymanie nadpłaty (przesunięcie równoległe) z wyłączeniem ceramik


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 8,89 € do 11,69 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 9,41 € do 13,05
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od 10,94 € do 13,74 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
Zdun, płytkarz, glazurnik
w 1. roku nauki: 3,69 €
w 2. roku nauki: 4,91 €
w 3. roku nauki: 5,99 €
w 4. roku nauki: 7,29 €

ceramik
w 1. roku nauki: 2,93 €
w 2. roku nauki: 3,75 €
w 3. roku nauki: 4,47 €


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 39 godzin.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
  • przez pracownika: od 1 tygodnia do 3 tygodni
  • przez pracodawcę: od 1 tygodnia do 3 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy zasadniczo w przeciągu 6 miesięcy, gdyż w innym wypadku roszczenia takie przepadają! W przypadku odmowy przez pracodawcę, w celu dochodzenia roszczeń należy w przeciągu 8 tygodni wnieść pozew do sądu!
Po zakończeniu stosunku pracy wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy oraz występować z pozwem zasadniczo w przeciągu 6 miesięcy!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
na przykład:
  • Wypłaty diet za podróże służbowe
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
  • Uwaga: Zastosowanie mają przepisy ustawy BAUAG (z wyjątkiem ceramików)

Weiterempfehlen