Entsendeplattform

Zdun, płytkarz, glazurnik i ceramik / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria (z wyłączeniem Karyntii)


Początek obowiązywania
01.05.2020


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac minimalnych o 2,15%
  • Istniejące płace: Utrzymanie nadpłaty (przesunięcie równoległe) z wyłączeniem ceramik


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 9,08 € do 11,94 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 9,61 € do 13,33
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od 11,18 € do 14,04 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
Zdun, płytkarz, glazurnik
w 1. roku nauki: 3,87 €
w 2. roku nauki: 5,16 €
w 3. roku nauki: 6,29 €
w 4. roku nauki: 7,65 €

ceramik
w 1. roku nauki: 3,08 €
w 2. roku nauki: 3,94 €
w 3. roku nauki: 4,69 €


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 39 godzin.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
  • przez pracownika: od 1 tygodnia do 3 tygodni
  • przez pracodawcę: od 1 tygodnia do 3 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy zasadniczo w przeciągu 6 miesięcy, gdyż w innym wypadku roszczenia takie przepadają! W przypadku odmowy przez pracodawcę, w celu dochodzenia roszczeń należy w przeciągu 8 tygodni wnieść pozew do sądu!
Po zakończeniu stosunku pracy wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy oraz występować z pozwem zasadniczo w przeciągu 6 miesięcy!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
na przykład:
  • Wypłaty diet za podróże służbowe
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
  • Uwaga: Zastosowanie mają przepisy ustawy BAUAG (z wyjątkiem ceramików)

Weiterempfehlen