Entsendeplattform

Dejavnost tovornega prometa / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft vida


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 1. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 4,96 %
  • Povišanje nadomestil za vajence za 4,96 %
  • Povišanje dodatkov za 4,96 %


Minimalna plača
Npr.
  • Nekvalificirani delavci, vozniki motornih vozil do 3,5 t: € 1.695,40
  • Vozniki motornih vozil za vlačilce za polpriklopnik: € 1.759,41
  • Vozniki motornih vozil za nevarno blago: € 1.823,42
  • Vozniki motornih vozil z zaključenim usposabljanjem za vlačilce za polpriklopnik: € 1.877,05
  • Vozniki motornih vozil za oskrbo bencinskih servisov: € 1.920,30


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: € 723,33
v 2. letu vajeništva: € 1.025,97
v 3. letu vajeništva: € 1.358,09
v 4. letu vajeništva (dvojno vajeništvo): € 1.550,00


Nadomestila/dodatki
Dodatek za nočno nadurno delo
od 20.00 do 5.00 100 %
Dnevnica znotraj države: € 26,40 na koledarski dan
Nadomestilo za nočitev: € 15,00
Dodatek za posebne pogoje dela pri prevozu pohištva: € 6,22 na dan dela
Dodatek za posebne pogoje dela pri ravnanju z odpadki: € 16,99 na dan dela
Dodatek za delo v umazanem okolju: 10 % trenutne plače po kolektivni pogodbi


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 40 ur
.
Dodatek za nadurno delo
: 50 %, dodatek za nočno nadurno delo od 20.00 do 5.00 100 %


Odpovedni roki
Delovna doba do enega leta 1 teden
Delovna doba do petih let 2 tedna
Delovna doba nad pet let 3 tedni


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Izvajalci storitve morajo zahtevke v pisni obliki predložiti delodajalcu
v treh mesecih
po zapadlosti.


Druge prednosti na področju socialne politike
Stroške vozovnice krije delodajalec.
Stroške tečaja zakonsko predpisanega nadaljnjega usposabljanja za voznike mora prav tako kriti delodajalec.