Entsendeplattform

Dejavnost tovornega prometa / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft vida


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 1. 2021


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 1,5 %
  • Povišanje nadomestil za vajence za 1,5 %
  • Povišanje dodatkov za 1,5 %


Minimalna plača
Npr.
  • Nekvalificirani delavci, vozniki motornih vozil do 3,5 t: € 1.615,82
  • Vozniki motornih vozil za vlačilce za polpriklopnik: € 1.695,40
  • Vozniki motornih vozil za nevarno blago: € 1.736,92
  • Vozniki motornih vozil z zaključenim usposabljanjem za vlačilce za polpriklopnik: € 1.788,82
  • Vozniki motornih vozil za oskrbo bencinskih servisov: € 1.830,34


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: € 689,15
v 2. letu vajeništva: € 977,49
v 3. letu vajeništva: € 1.293,91
v 4. letu vajeništva (dvojno vajeništvo): € 1.476,75


Nadomestila/dodatki
Dodatek za nočno nadurno delo od 20.00 do 5.00 100 %
Dnevnica znotraj države: € 26,40 na koledarski dan
Nadomestilo za nočitev: € 15,00
Dodatek za posebne pogoje dela pri prevozu pohištva: € 5,93 na dan dela
Dodatek za posebne pogoje dela pri ravnanju z odpadki: € 16,19 na dan dela
Dodatek za delo v umazanem okolju: 10 % trenutne plače po kolektivni pogodbi


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 40 ur.
Dodatek za nadurno delo: 50 %, dodatek za nočno nadurno delo od 20.00 do 5.00 100 %


Odpovedni roki
Delovna doba do enega leta 1 teden
Delovna doba do petih let 2 tedna
Delovna doba nad pet let 3 tedni


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Izvajalci storitve morajo zahtevke v pisni obliki predložiti delodajalcu v treh mesecih po zapadlosti.


Druge prednosti na področju socialne politike
Stroške vozovnice krije delodajalec.
Stroške tečaja zakonsko predpisanega nadaljnjega usposabljanja za voznike mora prav tako kriti delodajalec.