Entsendeplattform

Dejavnost tovornega prometa / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft vida


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 1. 2020


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 2,5 %
  • Povišanje nadomestil za vajence za 2,5 %
  • Povišanje dodatkov za 2,5 %


Minimalna plača
Npr.
  • Nekvalificirani delavci, vozniki motornih vozil do 3,5 t: € 1.591,60
  • Vozniki motornih vozil za vlačilce za polpriklopnik: € 1.671,18
  • Vozniki motornih vozil za nevarno blago: € 1.710,97
  • Vozniki motornih vozil z zaključenim usposabljanjem za vlačilce za polpriklopnik: € 1.762,87
  • Vozniki motornih vozil za oskrbo bencinskih servisov: € 1.802,66


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: € 678,97
v 2. letu vajeništva: € 963,04
v 3. letu vajeništva: € 1.274,79
v 4. letu vajeništva (dvojno vajeništvo): € 1.454,93


Nadomestila/dodatki
Dodatek za nočno nadurno delo od 20.00 do 5.00 100 %
Dnevnica znotraj države: € 26,40 na koledarski dan
Nadomestilo za nočitev: € 15,00
Dodatek za posebne pogoje dela pri prevozu pohištva: € 5,84 na dan dela
Dodatek za posebne pogoje dela pri ravnanju z odpadki: € 15,95 na dan dela
Dodatek za delo v umazanem okolju: 10 % trenutne plače po kolektivni pogodbi


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 40 ur.
Dodatek za nadurno delo: 50 %, dodatek za nočno nadurno delo od 20.00 do 5.00 100 %


Odpovedni roki
Delovna doba do enega leta 1 teden
Delovna doba do petih let 2 tedna
Delovna doba nad pet let 3 tedni


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Izvajalci storitve morajo zahtevke v pisni obliki predložiti delodajalcu v treh mesecih po zapadlosti.


Druge prednosti na področju socialne politike
Stroške vozovnice krije delodajalec.
Stroške tečaja zakonsko predpisanega nadaljnjega usposabljanja za voznike mora prav tako kriti delodajalec.

Weiterempfehlen