Entsendeplattform

Prepravné združenie / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia vida


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 01. 2022


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie miezd podľa KZ o 4,96 %
  • Zvýšenie odmien učňov o 4,96 %
  • Zvýšenie príplatkov o 4,96 %


Minimálna mzda
napr.
  • pomocný pracovník, šofér do 3,5 t € 1 695,40
  • šofér prívesových súprav: € 1 759,41
  • šofér nebezpečného nákladu: € 1 823,42
  • šofér s ukončeným vzdelaním na prívesové súpravy: € 1 877,05
  • šofér v zásobovaní čerpacích staníc € 1 920,30


Odmeny učňov
v 1. ročníku: € 723,33
v 2. ročníku: € 1 025,97
v 3. ročníku: € 1 358,09
v 4. ročníku (dvojité učňovstvo): € 1 550,00


Prídavky/Príplatky
Príplatok za nočné nadčasy v čase od 20:00 do 5:00 100 %
Diéty – vnútrozemie: € 26,40 na kalendárny deň
Nocľažné: € 15,00
Príplatok za sťažené podmienky pri preprave nábytku € 6,22 na deň výkonu práce
Príplatok za sťažené podmienky v odpadovom hospodárstve: € 16,99 na deň výkonu práce
Príplatky za prácu v špinavom prostredí: 10 % daného platu KZ


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 40 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: 50 % príplatok za nočné nadčasy v čase od 20:00 do 5:00 100 %


Výpovedná lehota
Príslušnosť k podniku do 1 roka 1 týždeň
Príslušnosť k podniku až do 5 rokov 2 týždne
Príslušnosť k podniku až nad 5 rokov 3 týždne


Pozor: Zánik pohľadávok
Pohľadávky pracovníka musia byť voči zamestnávateľovi písomne uplatnené
do troch mesiacov
po splatnosti.


Ostatné sociálnopolitické výhody
Náklady na kartu vodiča musí hradiť zamestnávateľ.
Náklady na kurzy zákonne predpísaného ďalšieho vzdelávania vodičov musí takisto hradiť zamestnávateľ.