Entsendeplattform

Steklarstvo / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau - Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2018


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače in nadomestil za vajence po kolektivnih pogodbah za 2,50 %
  • Dejanske plače: ohranitev preplačila (vzporedni premik)


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 1.681,44 € do 1.689,92 €
  • Kvalificirana dela: od 1.806,87 € do 1.915,35 €
  • Visokokvalificirana dela: od 2.062,82 € do 2.089,94 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 627,15 €
v 2. letu vajeništva: 830,55 €
v 3. letu vajeništva: 1.254,30 €
v 4. letu vajeništva: 1.459,40 €


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 39 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
  • Delojemalci: od kadar koli do 3 tedne
  • Delodajalci: od kadar koli do 3 tedne


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predloženi v roku 3 mesecev (opomba: izjeme!) v pisni obliki, sicer jih ni več mogoče uveljavljati! Če jih delodajalec zavrne, jih je treba sodno uveljavljati v roku 3 mesecev!


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.
  • Izredno plačilo: božičnica in regres

Weiterempfehlen