Entsendeplattform

Steklarstvo / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau - Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2021


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače za 2,1 %


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 10,77 € do 10,82 €
  • Kvalificirana dela: od 10,82 € do 11,76 €
  • Visokokvalificirana dela: od 12,02 € do 13,39 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 4,20 €
v 2. letu vajeništva: 5,55 €
v 3. letu vajeništva: 8,35 €
v 4. letu vajeništva: 9,70 €


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 39 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
  • Delojemalci: od 1 tedna do 4 tednov
  • Delodajalci: od 1 tedna do 4 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predloženi v roku 3 mesecev (opomba: izjeme!) v pisni obliki, sicer jih ni več mogoče uveljavljati! Če jih delodajalec zavrne, jih je treba sodno uveljavljati v roku 3 mesecev!


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.
  • Izredno plačilo: božičnica in regres