Entsendeplattform

Steklarstvo / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau - Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2019


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače za 3,35 %
  • Dejanske plače: ohranitev preplačila (vzporedni premik)


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 10,25 € do 10,30 €
  • Kvalificirana dela: od 10,30 € do 11,20 €
  • Visokokvalificirana dela: od 11,44 € do 12,74 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 3,89 €
v 2. letu vajeništva: 5,15 €
v 3. letu vajeništva: 7,77 €
v 4. letu vajeništva: 9,04 €


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 39 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
  • Delojemalci: od kadar koli do 3 tedne
  • Delodajalci: od kadar koli do 3 tedne


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predloženi v roku 3 mesecev (opomba: izjeme!) v pisni obliki, sicer jih ni več mogoče uveljavljati! Če jih delodajalec zavrne, jih je treba sodno uveljavljati v roku 3 mesecev!


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.
  • Izredno plačilo: božičnica in regres

Weiterempfehlen