Entsendeplattform

Sklenárske práce / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2021


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie minimálnych miezd o 2,1%


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 10,77 € do 10,82 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 10,82 € do 11,76 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 12,02 € do 13,39 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: 4,20 €
v 2. ročníku: 5,55 €
v 3. ročníku: 8,35 €
v 4. ročníku: 9,70 €


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %


Výpovedné lehoty
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
  • Zamestnanec: od 1 týždňa až do 4 týždňov
  • Zamestnávateľ: od 1 týždňa až do 4 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené do 3 mesiacov (pozor: výnimky!), pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú! Pri výpovedi zo strany zamestnávateľa musia byť pohľadávky uplatnené do 3 mesiacov!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
napr.
  • Špeciálny príplatok: Vianočný a dovolenkový bonus