Entsendeplattform

Branża szklarska / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek Zawodowy Branży Budowlanej i Drzewnej (Gewerkschaft Bau-Holz)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2021


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac minimalnych o 2,1%


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od 10,77 € do € 10,82 €
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 10,82 € do € 11,76 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od 12,02 do € 13,39 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 4,20 €
w 2. roku nauki: 5,55 €
w 3. roku nauki: 8,35 €
w 4. roku nauki: 9,70 €


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 39 godzin.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
  • przez pracownika: od 1 tygodnia do 4 tygodni
  • przez pracodawcę: od 1 tygodnia do 4 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy zasadniczo w przeciągu 3 miesięcy (Uwaga: są wyjątki!), gdyż w innym wypadku roszczenia takie przepadają! W przypadku odmowy przez pracodawcę, w celu dochodzenia roszczeń należy w przeciągu 3 miesięcy wnieść pozew do sądu!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
na przykład:
  • Wypłaty dodatkowe: dodatek bożonarodzeniowy i urlopowy