Entsendeplattform

Sklářský průmysl / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz stavebnictví – dřevozpracující průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 5. 2019


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení minimálních mezd o 3,35 %
  • Stávající mzdy: zachování přeplatku (paralelní posun)


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od 10,25 € do € 10,30 €
  • Kvalifikované činnosti: od 10,30 do € 11,20 €
  • Vysoce kvalifikované činnosti: od 11,44 € do 12,74 €


Odměna učňů
1. rok učení: 3,89 €
2. rok učení: 5,15 €
3. rok učení: 7,77 €
4. rok učení: 9,04 €


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 39 hodin.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
  • Zaměstnanec: kdykoli až 3 týdny
  • Zaměstnavatel: kdykoli až 3 týdny


Upozornění: Zánik nároků
Vezměte na vědomí, že nároky z pracovního poměru vůči zaměstnavateli musí být zásadně uplatněny písemně do tří měsíců (pozor: výjimky!), protože jinak zanikají! V případě zamítnutí zaměstnavatelem musí být nároky do tří měsíců uplatněny soudní cestou!


Další vymoženosti sociální politiky
Např.
  • zvláštní výplata: vánoční odměna a příspěvek na dovolenou

Weiterempfehlen