Entsendeplattform

Priemyselné mliekárne a syrárne / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 11. 2020


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie miezd a platov podľa KZ o 1,5 %
  • Zvýšenie príplatkov za odpracované roky o 1,5 %
  • Zvýšenie stravného o 1,5 %
  • Zvýšenie odmien učňov o 1,5 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 1 868,93 € do 2 155,95 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: 2 265,88 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: € 754,59
v 2. ročníku: € 970,18
v 3. a 4. ročníku: € 1 401,37


Prídavky/Príplatky
Príplatky za odpracované roky, za prácu v špinavom prostredí, za sťažené podmienky a nebezpečné prostredie, príspevok pre predáka, príspevky za určité činnosti


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodiny týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa a zamestnanca:
menej ako 6 mesiacov 1 týždeň
viac ako 6 mesiacov 2 týždne
viac ako 5 rokov 4 týždne


Pozor: Zánik pohľadávok
Pohľadávky musia byť uplatnené do 3 mesiacov po ich vzniknutí!


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného a dovolenkového bonusu
  • Odmena k pracovnému výročiu

Weiterempfehlen