Entsendeplattform

Mlekarske zadruge (Raiffeisen) / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 11. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 7,4 %
  • Povišanje dodatkov za delovno dobo za 7,4 %
  • Povišanje dnevnic za 6,9 %
  • Povišanje nadomestil za vajence za 8,0 %


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 2.062,08 € do 2.378,91 €
  • Kvalificirana dela: € 2.500,27


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: € 800,00
v 2. letu vajeništva: € 1.077,00
v 3. in 4. letu vajeništva: € 1.556,00


Nadomestila/dodatki
Dodatki za delovno dobo, za delo v umazanem okolju, za posebne pogoje dela in za nevarnost


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 38,5 ure
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce in delojemalce:
do 6 mesecev 1 teden
do 5 let 2 tedna
več kot 5 let 4 tedne


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Zahtevke je treba predložiti
v 3 mesecih
po njihovem nastanku oziroma po seznanitvi z njimi!


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Posebni prejemek božičnice in regresa
  • Jubilejne nagrade