Entsendeplattform

Spółdzielnie mleczarskie (Raiffeisen) / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.11.2019


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podniesienie płac oraz pensji w ramach zbiorowych układów pracy o 2,25%
  • Podwyżka dodatków za staż pracy o 2,25%
  • Podwyżka dodatków prowiantowych o 2,25%
  • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 2,25%


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od € 1841,31 do € 2124,09
  • Czynności wymagające kwalifikacji: € 2232,39


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: € 743,44
w 2. roku nauki: € 955,84
w 3. i 4. roku nauki: € 1380,66


Dodatki/dopłaty
Dodatki za staż pracy, dodatki za pracę brudną, za uciążliwe warunki pracy i za pracę niebezpieczną


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Dla pracownika i pracodawcy:

do 6 miesięcy 1 tydzień
do 5 lat 2 tygodnie
ponad 5 lat 4 tygodnie


Uwaga: Przepadek roszczeń
Roszczeń należy dochodzić
w przeciągu 3 miesięcy
od ich powstania wzgl. ujawnienia!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
  • Nagrody jubileuszowe

Weiterempfehlen