Entsendeplattform

Perutninska industrija / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 3. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 3,4 %
  • Povišanje dodatkov za delovno dobo za 3,4 %
  • Povišanje dnevnic za 3,4 %
  • Preplačila ostajajo v polnem znesku.


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 1.622,29 € do 1.667,14 €
  • Kvalificirana dela: od 1.783,21 € do 2.283,36 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: najmanj 35 % najnižje plače kvalificiranih delavcev
v 2. letu vajeništva: najmanj 45 % najnižje plače kvalificiranih delavcev
v 3. letu vajeništva: najmanj 65 % najnižje plače kvalificiranih delavcev
v 4. letu vajeništva: najmanj 70 % najnižje plače kvalificiranih delavcev


Nadomestila/dodatki
dodatek za delovno dobo, dodatek za posebne pogoje dela


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša
38,5 ure
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 % oz. 150 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce:

do 6 mesecev 1 teden
več kot 6 mesecev 6 tednov
več kot 2 leti 8 tednov
več kot 5 let 13 tednov
več kot 15 let 17 tednov
več kot 25 let 21 tednov

Za delojemalce:

do 6 mesecev 1 teden
več kot 6 mesecev 4 tedne


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Vsi zahtevki iz delovnega razmerja morajo biti predloženi
v 5 mesecih
po njihovem nastanku oziroma seznanitvi z njimi, v nasprotnem primeru zahtevka ni več mogoče uveljavljati.


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Posebni prejemek božičnice in regresa
  • Jubilejne nagrade