Entsendeplattform

Przemysł drobiarski / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.03.2022


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 3,4%
  • Podwyżka dodatków za staż pracy o 3,4%
  • Podwyżka dodatków prowiantowych o 3,4%
  • Utrzymane zostają nadpłaty w pełnej wysokości.


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od € 1622,29 do € 1667,14
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 1783,21 do € 2283,36


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: co najmniej 35% najniższej płacy robotnika wykwalifikowanego
w 2. roku nauki: co najmniej 45% najniższej płacy robotnika wykwalifikowanego
w 3. roku nauki: co najmniej 65% najniższej płacy robotnika wykwalifikowanego
w 4. roku nauki: co najmniej 70% najniższej płacy robotnika wykwalifikowanego


Dodatki/dopłaty
Dodatki stażowe, dodatki za uciążliwość


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi
38,5 godziny
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100% albo 150%.


Okresy wypowiedzenia
Przez pracodawcę:

do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 6 tygodni
ponad 2 lata 8 tygodni
ponad 5 lat 13 tygodni
ponad 15 lat 17 tygodni
ponad 25 lat 21 tygodni

Przez pracownika:

do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 4 tygodnie


Uwaga: Przepadek roszczeń
Wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić
w przeciągu 5 miesięcy
od ich powstania lub ujawnienia, gdyż w innym razie roszczenie takie wygasa.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
  • Nagrody jubileuszowe