Entsendeplattform

Vrtnarska podjetja, Dunaj, Spodnja Avstrija, Gradiščansko / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Dunaj, Spodnja Avstrija, Gradiščansko


Začetek veljavnosti
1. 1. 2019


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 2,7 %
  • Povišanje nadomestil za vajence in praktikante za Ø 3,5 %


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 7,47 € do 8,06 € na uro
  • Kvalificirana dela: od 8,31 € do 10,80 € na uro
  • Visokokvalificirana dela: € 11,39 EUR na uro


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 530,00 €
v 2. letu vajeništva: 600,00 €
v 3. letu vajeništva: 810,00 €


Nadomestila/dodatki
Dodatek za delo v umazanem okolju


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 40 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce in delojemalce:
do dopolnjenega 1. leta delovne dobe 14 dni
po dopolnjenem 1. letu delovne dobe 1 mesec
po dopolnjenem 5. letu delovne dobe 2 meseca
po dopolnjenem 15. letu delovne dobe 3 mesece
po dopolnjenem 20. letu delovne dobe (samo Spodnja Avstrija) 5 mesecev


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Zahtevki iz delovnega razmerja prenehajo po preteku 6 mesecev po koncu koledarskega leta, v katerem so nastali.


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Posebni prejemek božičnice in regresa

Weiterempfehlen