Entsendeplattform

Industrija krmil / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft GPA


Delavci/zaposleni
Zaposleni


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 8. 2022


Rezultati zadnjih pogajanj
 • Povišanje minimalne plače po kolektivni pogodbi za 5,7–6,0 %
 • Preplačilo ostane.


Minimalna plača
 • Preprosta dela: od 1.807,43 € do 2.335,04 €
 • Kvalificirana dela: od 2.183,47 € do 3.652,30 €
 • Visokokvalificirana dela: 3.041,68 € do € 7.365,87


Nadomestila/dodatki
Z nekaterimi poklicnimi združenji so dogovorjeni dodatki za 2. izmeno.


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 40 ur
.
Dodatek za nadurno delo
: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %, pri faktorju osnovne plače 1/144.


Odpovedni roki
Veljajo odpovedni roki iz 20. člena avstrijskega zakona o zaposlenih (AngG)
Za delodajalce:
pred dopolnjenim 2. letom delovne dobe 6 tednov
po dopolnjenem 2. letu delovne dobe 2 meseca
po dopolnjenem 5. letu delovne dobe 3 meseci
po dopolnjenem 15. letu delovne dobe 4 meseci
po dopolnjenem 25. letu delovne dobe 5 mesecev
Za delojemalce
: 1 mesec,
Opomba
: upoštevati je treba dogovor iz pogodbe o zaposlitvi.


Opomba: Zapadlost zahtevkov
 • Dokazila iz prejšnjih delovnih razmerij za priznavanje delovnih izkušenj – zapadlost po 2 mesecih
 • Kilometrina – zapadlost po 2 mesecih
 • Odpravnina – zapadlost po 3 mesecih
 • Zahteva do nadomestila za nadure – zapadlost po 4 mesecih


Druge prednosti na področju socialne politike
 • Priznavanje obdobja mirovanja za napredovanje v obsegu 10 mesecev na otroka
 • 6-mesečna obveznost zaposlitve vajencev po zaključku vajeništva
 • Izredno plačilo božičnice in regresa
 • Jubilejni denarni prispevek (jubilejna nagrada)
 • Dejanska uporaba dveletnih povečanj