Entsendeplattform

Průmysl krmiv / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz pro soukromé zaměstnance, tiskařský průmysl, žurnalistiku, papírenský průmysl


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Technicko-hospodářští pracovníci


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 8. 2022


Výsledky posledních jednání
 • Zvýšení minimálních mezd podle kolektivní smlouvy o 5,7–6,0 %
 • Přeplatek zůstává zachován.


Minimální mzda / minimální plat
 • Jednoduché činnosti: od 1 807,43 € do 2 335,04 €
 • Kvalifikované činnosti: od 2 183,47 € do 3 652,30 €
 • Vysoce kvalifikované činnosti: 3 041,68 € až 7 365,87 €


Příplatky/přirážky
S některými profesními svazy byly dojednány příplatky za 2. směnu.


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 40 hodin
.
Příplatek za práci přesčas
: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 % u dělitele základního platu 1/144.


Výpovědní lhůty
Platí výpovědní lhůty podle § 20 zákona o zaměstnancích
Pro technicko-hospodářské pracovníky:
před dokončeným 2. odpracovaným služebním rokem 6 týdnů
po dokončeném 2. odpracovaném služebním roce 2 měsíce
po dokončeném 5. odpracovaném služebním roce 3 měsíce
po dokončeném 15. odpracovaném služebním roce 4 měsíce
po dokončeném 25. odpracovaném služebním roce 5 měsíců
Pro pracovníky z dělnických profesí
: 1 měsíc,
pozor
: dodržujte ujednání v pracovní smlouvě.


Upozornění: Zánik nároků
 • Doklad o předchozích pracovních poměrech k započítání předchozích pracovních poměrů – zánik po dvou měsících
 • Platba za kilometr – zánik po dvou měsících
 • Odškodnění za přeložení na jiné pracoviště – zánik po třech měsících
 • Nárok na odměnu za práci přesčas – zánik po čtyřech měsících


Další vymoženosti sociální politiky
 • Zápočet karenční doby na služební postup v rozsahu deseti měsíců na dítě
 • Šestiměsíční povinnost zaměstnání učně po dokončení učebního poměru
 • Zvláštní výplata vánoční odměny a příspěvku na dovolenou
 • Příplatek při životním výročí (příspěvek při životním výročí zaměstnance)
 • Skutečná účinnost růstu platu každé dva roky