Entsendeplattform

Robotnicy leśni w gospodarce prywatnej / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.01.2021


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 1,5%
  • Podwyżka wynagrodzeń za ścinkę ręcznymi piłami silnikowymi o 1,5%
  • Podwyżka ryczałtów na zakup leśnych pił łańcuchowych o 1,5%


Płaca minimalna/pensja minimalna
1744,12 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
godzinowe
w 1. roku nauki: 6,76 €
w 2. roku nauki: 8,25 €
w 3. roku nauki: 9,73 €


Dodatki
Ryczałty na narzędzia i leśne piły łańcuchowe oraz zwrot kosztów przejazdu


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin.
Dodatki za nadgodziny:
  • Za każdą nadgodzinę, która wykracza poza ustalony regularny normalny czas pracy przy uwzględnieniu możliwości rozłożenia czasu pracy na przestrzeni okresu rozrachunkowego wynoszącego 52 tygodnie, przysługuje dodatek wynoszący 50%.
  • Za dodatkową pracę w niedziele i święta przysługuje dodatek do stawki godzinowej w wysokości 100%.


Okresy wypowiedzenia
Stosunki zatrudnienia zawarte na czas nieokreślony mogą być wypowiedziane przez każdą ze stron na koniec miesiąca z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Po roku okres wypowiedzenia wydłuża się do 1 miesiąca, po upływie pięciu lat do 2 miesięcy, a po upływie 15 lat do 3 miesięcy.


Uwaga: Przepadek roszczeń
Roszczenia o wynagrodzenia, o zwrot poniesionych wydatków oraz o odprawy, albo żądanie ich zwrotu, które nie zostały wysunięte na piśmie, wygasają po 6 miesiącach od ich powstania. Roszczenie urlopowe przedawnia się po upływie dwóch lat od końca roku urlopowego, w którym powstało.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
Np. wynagrodzenie w wypadku przeszkody w pracy, czas wolny dla pracowników posiadających własne gospodarstwo, przydział drewna opałowego.

Weiterempfehlen