Entsendeplattform

Magánvállalatok erdészeti dolgozói / Kurzübersicht

Kollektív szerződés – rövid áttekintés

editorial note Forrás: PRO-GE szakszervezet


Fizikai/szellemi dolgozók
Fizikai dolgozók


Érvényességi terület
Ausztria


Érvényesség kezdete
2021. január 1.


A legutóbbi tárgyalások eredményei
  • A kollektív szerződés szerinti bérek megemelése 1,5%-kal
  • A kézi motoros favágás utáni javadalmazás megemelése 1,5%-kal
  • A motorosfűrész-beszerzési átalány megemelése 1,5%-kal


Minimálbér/bérminimum
1 719,14 €


Szakmunkástanulói ellentételezés
óránként
az 1. tanévben: 6,76 €
a 2. tanévben: 8,25 €
a 3. tanévben: 9,73 €


Pótlékok
Szerszám- és motorosfűrész-átalány, illetve útiköltség-térítés


Munkaidő
A rendes heti munkaidő 40 óra.
Túlórapótlékok:
  • Minden túlóráért, amely az 52 hetes referencia-időszakon belüli munkaidő-beosztás lehetőségének figyelembe vétele mellett meghaladja a meghatározott rendszeres rendes munkaidőt, 50%-os pótlék jár.
  • A vasár- és ünnepnapokon teljesített többletmunkáért 100%-os pótlék jár az órabérre vetítve.


Felmondási határidők
A határozatlan időre kötött szolgálati viszonyokat mindkét fél 14 napos határidővel és a hónap végével mondhatja fel. Egy év után a felmondási határidő 1 hónapra nő, öt év után 2 hónapra, míg 15 év után 3 hónapra.


Figyelem: Igények elévülése
A fizetésre, költségtérítésre és végkielégítésre, illetve azok visszakövetelésére vonatkozó, írásban nem érvényesített igények keletkezésük után 6 hónappal elévülnek. A szabadságjogosultság keletkezési éve után két évvel elévül.


További szociálpolitikai eredmények
Például fizetés szolgálati akadályoztatás esetén, saját gazdasággal rendelkező munkavállalók szabadsága, tűzifa.

Weiterempfehlen