Entsendeplattform

Lesník, piliar a poľnohospodár – Viedeň / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Viedeň


Začiatok platnosti
01. 01. 2020


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie všetkých platových skupín o 2,25%
  • Zvýšenie odmien učňov o 2,25%


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od € 1 7382,21 do € 2 022,47
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: € 2 445,52
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: € 2 965,47


Odmeny učňov
v 1. ročníku: € 877,67
v 2. ročníku: € 1 115,51
v 3. ročníku: € 1 979,10


Prídavky/Príplatky
Príplatok za nebezpečné prostredie, sťažené podmienky a príspevok na nezaopatrené dieťa


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 40 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Platí výpovedná lehota § 28 Wr. Krajinský pracovný poriadok 1990.
Pre zamestnávateľa a zamestnanca:
pred ukončením 1. služobného roka 14 dní
po ukončení 1. služobného roka 1 mesiac
po ukončení 5. služobného roka 2 mesiace
po ukončení 15. služobného roka 3 mesiace


Pozor: Zánik pohľadávok
Pohľadávky zaniknú v priebehu roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom vznikli.


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Špeciálny príplatok polročne
  • Odmena k pracovnému výročiu
  • Platená obedná prestávka 30 minút

Weiterempfehlen