Entsendeplattform

Pracovníci v lesnictví, pilařství a zemědělství ve Vídni / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Vídeň


Začátek platnosti
1. 1. 2021


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení všech mzdových tříd o 1,45 %


Minimální mzda / minimální plat
  • Jednoduché činnosti: od € 1.805,05 do € 2.051,80
  • Kvalifikované činnosti: € 2.480,98
  • Vysoce kvalifikované činnosti: € 3.008,47


Příplatky/přirážky
Rizikový příplatek, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, přídavek na děti


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 40 hodin.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Platí výpovědní lhůty podle § 28 zákona vídeňského zemského pracovního řádu z roku 1990.
Pro technicko-hospodářské pracovníky a dělnické profese:
před dokončeným 1. rokem 14 dní
po dokončeném 1. roku 1 měsíc
po dokončeném 5. roku 2 měsíce
po dokončeném 15. roku 3 měsíců


Upozornění: zánik nároků
Nároky zanikají po roce, který následuje po kalendářním roce, v němž vznikly.


Další vymoženosti sociální politiky
  • Zvláštní platby – pololetní
  • Odměna při životním výročí zaměstnance
  • Placená polední přestávka v délce 30 minut