Entsendeplattform

Mäsový priemysel / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 07. 2021


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie minimálnych miezd podľa KZ o Ø 1,9 %
  • Zvýšenie odmien učňov o 2 %
  • Zvýšenie stravného a príplatkov za odpracované roky o 1,7–1,9 %
  • Výhodnejšie podnikové predpisy zostávajú v platnosti a sľúbilo sa poskytnutie zmluvného preplatku.


Minimálna mzda
1 594,68 EUR – mzdová kategória pre zamestnancov v prvých 3 mesiacoch.


Odmeny učňov
v 1. ročníku: 779,58 €
v 2. ročníku: 1 002,32 €
v 3. ročníku: 1 447,80 €
4. ročník 1 559,17 €


Príplatky
Vodiči vysokozdvižných vozíkov, vyučení zamestnanci v mzdovej kategórii 5, pomocní pracovníci, nočná práca, práca v nedeľu a cez sviatky, príplatky za špinavé, sťažené a nebezpečné podmienky, príplatky za odpracované roky.


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodiny týždenne.
Príplatky za nadčasy: od 50 % do 150 %


Výpovedná lehota
Pracovný pomer je možné ukončiť vždy ku koncu pracovného týždňa pri dodržaní nižšie uvedených výpovedných lehôt:
  • obojstranne:odpracované roky do 6 mesiacov – 1 týždeň
  • zamestnanec:odpracované roky nad 6 mesiacov – 4 týždne
  • zamestnávateľ:pri odpracovaných rokoch v trvaní od 6 mesiacov do viac ako 25 rokov – od 6 týždňov do 21 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť písomne uplatnené do 5 mesiacov (pozor: výnimky!), pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
Prisľúbenie zachovania preplatkov.
Dodatočná kolektívna zmluva – pracovné vynálezy a zlepšovacie návrhy.

Weiterempfehlen