Entsendeplattform

Mäsový priemysel / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 07. 2019


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie minimálnych miezd podľa KZ o 2,5 %
 • Zvýšenie odmien učňov o 3,0 %
 • Zvýšenie stravného a príplatkov za odpracované roky o 2,5 %
 • Výhodnejšie podnikové predpisy zostávajú v platnosti a sľúbilo sa poskytnutie zmluvného preplatku.


Minimálna mzda
1 536,75 EUR – mzdová kategória pre zamestnancov v prvých 3 mesiacoch.


Odmeny učňov
v 1. ročníku: 743,00 €
v 2. ročníku: 955,28 €
v 3. ročníku: 1 379,86 €
4. ročník 1 486,00 €


Príplatky
Vodiči vysokozdvižných vozíkov, vyučení zamestnanci v mzdovej kategórii 5, pomocní pracovníci, nočná práca, práca v nedeľu a cez sviatky, príplatky za špinavé, sťažené a nebezpečné podmienky, príplatky za odpracované roky.


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodiny týždenne.
Príplatky za nadčasy: od 50 % do 150 %


Výpovedná lehota
Pracovný pomer je možné ukončiť vždy ku koncu pracovného týždňa pri dodržaní nižšie uvedených výpovedných lehôt:
 • obojstranne:
  odpracované roky do 6 mesiacov – 1 týždeň
 • zamestnanec:
  odpracované roky nad 6 mesiacov – 4 týždne
 • zamestnávateľ:
  pri odpracovaných rokoch v trvaní od 6 mesiacov do viac ako 25 rokov – od 6 týždňov do 21 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť písomne uplatnené do 5 mesiacov (pozor: výnimky!), pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
Prisľúbenie zachovania preplatkov.
Dodatočná kolektívna zmluva – pracovné vynálezy a zlepšovacie návrhy.

Weiterempfehlen