Entsendeplattform

Industrija kisa, esenc in alkoholnih pijač / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 1. 2021


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 1,5 %
  • Povišanje dodatkov za delovno dobo za 1,5 %
  • Povišanje nadomestil za vajence za 1,5 %
  • Povišanje dnevnic za 1,5 %
  • Preplačila ostanejo


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 1.722,77, € do 1.785,02 €
  • Kvalificirana dela: od 1.842,68 € do 2.080,90 €
  • Visokokvalificirana dela: € 2.221,31


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: € 728,32
v 2. letu vajeništva: € 936,41
v 3. letu vajeništva: € 1.352,59
v 3. letu vajeništva: € 1.456,63


Nadomestila/dodatki
Dodatki za delovno dobo


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 38,5 ure.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 % oz. 150 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce:
do 6 mesecev 1 teden
več kot 6 mesecev 6 tednov
več kot 2 leti 8 tednov
več kot 5 let 13 tednov
več kot 15 let 17 tednov
več kot 25 let 21 tednov

Za delojemalce:
do 6 mesecev 1 teden
več kot 6 mesecev 4 tedne


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Vsi zahtevki iz delovnega razmerja morajo biti predloženi v 5 mesecih po njihovem nastanku oziroma seznanitvi z njimi, v nasprotnem primeru zahtevka ni več mogoče uveljavljati.


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Posebni prejemek božičnice in regresa
  • Jubilejne nagrade