Entsendeplattform

Industrija kisa, esenc in alkoholnih pijač / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 1. 2020


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje plač po kolektivni pogodbi za 2,3 %
  • Povišanje dodatkov za delovno dobo za do 4,9 %
  • Povišanje nadomestil za vajence za 2,3 %
  • Povišanje dnevnic za 2,3 %
  • Preplačila ostanejo


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 1.697,31, € do 1.758,64 €
  • Kvalificirana dela: od 1.815,45 € do 2.050,15 €
  • Visokokvalificirana dela: € 2.188,48


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: € 717,55
v 2. letu vajeništva: € 922,57
v 3. letu vajeništva: € 1.332,60
v 3. letu vajeništva: € 1.435,11


Nadomestila/dodatki
Dodatki za delovno dobo


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 38,5 ure.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 % oz. 150 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce:
do 6 mesecev 1 teden
več kot 6 mesecev 6 tednov
več kot 2 leti 8 tednov
več kot 5 let 13 tednov
več kot 15 let 17 tednov
več kot 25 let 21 tednov

Za delojemalce:
do 6 mesecev 1 teden
več kot 6 mesecev 4 tedne


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Vsi zahtevki iz delovnega razmerja morajo biti predloženi v 5 mesecih po njihovem nastanku oziroma seznanitvi z njimi, v nasprotnem primeru zahtevka ni več mogoče uveljavljati.


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Posebni prejemek božičnice in regresa
  • Jubilejne nagrade

Weiterempfehlen