Entsendeplattform

Przemysł octowy, esencji i spirytusowy / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.01.2021


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 1,5%
  • Podwyżka dodatków za staż pracy o 1,5%
  • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 1,5%
  • Podwyżka dodatków prowiantowych o 1,5%
  • Nadpłaty pozostają zachowane


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Proste czynności: od € 1722,77 do € 1785,02
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od € 1842,68 do € 2080,90
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: € 2221,31


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: € 728,32
w 2. roku nauki: € 936,41
w 3. roku nauki: € 1352,59
w 3. roku nauki: € 1456,63


Dodatki/dopłaty
Dodatki za staż pracy


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100% albo 150%.


Okresy wypowiedzenia
Przez pracodawcę:
do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 6 tygodni
ponad 2 lata 8 tygodni
ponad 5 lat 13 tygodni
ponad 15 lat 17 tygodni
ponad 25 lat 21 tygodni

Przez pracownika:
do 6 miesięcy 1 tydzień
ponad 6 miesięcy 4 tygodnie


Uwaga: Przepadek roszczeń
Wszelkich roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić w przeciągu 5 miesięcy od ich powstania lub ujawnienia, gdyż w innym razie roszczenie takie wygasa.


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Wypłaty gratyfikacji bożonarodzeniowej i dodatku urlopowego
  • Nagrody jubileuszowe