Entsendeplattform

Elektrický a elektronický priemysel / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2022


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie miezd podľa KZ o 5 %
 • Zvýšenie skutočnej výšky miezd o 4,8 – 6,7 %
 • Zvýšenie odmien učňov o Ø 8,6 %
 • Zvýšenie príplatkov o 4,8 %
 • Zvýšenie náhrad výdavkov o 3,5 %


Minimálna mzda
€ 2 037,00
(Základný stupeň zamestnaneckej skupiny A)


Odmeny učňov
I II
v 1. ročníku: € 1 000,00 € 1 250,00
v 2. ročníku: € 1 250,00 € 1 625,00
v 3. ročníku: € 1 500,00 € 1 875,00
v 4. ročníku: € 1 950,00 € 2 071,88


Príplatky
Príplatky za prácu v špinavom prostredí, nebezpečnom prostredí, za sťažené podmienky, nočné príplatky, príplatky za zmenu (2. a 3. zmena), príplatky za montáže a i.


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodiny týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Výpovedná lehota
sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
 • Zamestnanec
  : od 1 týždňa až do 6 týždňov
 • Zamestnávateľ
  : od 6 týždňov až do 5 mesiacov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že určité pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru (napr. odmeny za prácu naviac a nadčasy, ako aj iné príplatky) musia byť uplatnené
do 6 mesiacov
(pozor: výnimky!), pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky
zaniknú
!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
Započítanie rodičovskej dovolenky, študijné voľno, zvyšovanie platu, odmena k pracovnému výročiu.