Entsendeplattform

Elektrický a elektronický priemysel / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2020


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie miezd podľa KZ o 1,6 %
  • Zvýšenie skutočnej výšky miezd o 1,6 %
  • Zvýšenie odmien učňov o 1,6 %
  • Zvýšenie príplatkov o 1,6 %
  • Zvýšenie náhrad výdavkov o 1,6 %
  • € 150,00 Corona-Bonus


Minimálna mzda
€ 1 892,00
(Základný stupeň zamestnaneckej skupiny A)


Odmeny učňov
I II
v 1. ročníku: € 896,88 € 1 121,10
v 2. ročníku: € 1 121,10 € 1 457,42
v 3. ročníku: € 1 345,31 € 1 681,64
v 4. ročníku: € 1 793,75 € 1 905,86


Príplatky
Príplatky za prácu v špinavom prostredí, nebezpečnom prostredí, za sťažené podmienky, nočné príplatky, príplatky za zmenu (2. a 3. zmena), príplatky za montáže a i.


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodiny týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
  • Zamestnanec: od 1 týždňa až do 6 týždňov
  • Zamestnávateľ: od 6 týždňov až do 5 mesiacov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že určité pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru (napr. odmeny za prácu naviac a nadčasy, ako aj iné príplatky) musia byť uplatnené do 6 mesiacov (pozor: výnimky!), pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
Započítanie rodičovskej dovolenky, študijné voľno, zvyšovanie platu, odmena k pracovnému výročiu.

Weiterempfehlen