Entsendeplattform

Przemysł elektrotechniczny i elektroniczny / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2022


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 5%
 • Podwyżka obowiązujących aktualnie płac o 4,8 – 6,7%
 • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o Ø 8,6%
 • Podwyżka dodatków płacowych o 4,8%
 • Podwyżka zwrotu poniesionych wydatków o 3,5%


Płaca minimalna/pensja minimalna
€ 2037,00
(Podstawa grupy zatrudnienia A)


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
I II
w 1. roku nauki: € 1000,00 € 1250,00
w 2. roku nauki: € 1250,00 € 1625,00
w 3. roku nauki: € 1500,00 € 1875,00
w 4. roku nauki: € 1950,00 € 2071,88


Dodatki
Dodatek za brudną pracę, w warunkach uciążliwych i niebezpiecznych, dodatek za pracę w nocy (2. i 3 zmiana), dodatek montażowy


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia
w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
 • przez pracownika
  : od 1 tygodnia do 6 tygodni
 • przez pracodawcę
  : od 6 tygodni do 5 miesięcy


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że pewnych roszczeń ze stosunku pracy (np. wynagrodzenia za dodatkową pracę i nadgodziny, a także pewne dodatki i dopłaty) należy dochodzić od pracodawcy w formie pisemnej
w przeciągu 6 miesięcy
(Uwaga: wyjątki!) na piśmie, w innym przypadku roszczenia
przepadają
!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
Zaliczanie przerw w zatrudnieniu dla rodziców, zwolnienia na czas kształcenia się, system stażowego awansu płacowego, nagrody jubileuszowe.