Entsendeplattform

Przemysł elektrotechniczny i elektroniczny / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.05.2020


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 1,6%
  • Podwyżka obowiązujących aktualnie płac o 1,6%
  • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 1,6%
  • Podwyżka dodatków płacowych o 1,6%
  • Podwyżka zwrotu poniesionych wydatków o 1,6%
  • € 150,00 Corona-Bonus


Płaca minimalna/pensja minimalna
€ 1892,00
(Podstawa grupy zatrudnienia A)


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
I II
w 1. roku nauki: € 896,88 € 1121,10
w 2. roku nauki: € 1121,10 € 1457,42
w 3. roku nauki: € 1345,31 € 1681,64
w 4. roku nauki: € 1793,75 € 1905,86


Dodatki
Dodatek za brudną pracę, w warunkach uciążliwych i niebezpiecznych, dodatek za pracę w nocy (2. i 3 zmiana), dodatek montażowy


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
  • przez pracownika: od 1 tygodnia do 6 tygodni
  • przez pracodawcę: od 6 tygodni do 5 miesięcy


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że pewnych roszczeń ze stosunku pracy (np. wynagrodzenia za dodatkową pracę i nadgodziny, a także pewne dodatki i dopłaty) należy dochodzić od pracodawcy w formie pisemnej w przeciągu 6 miesięcy (Uwaga: wyjątki!) na piśmie, w innym przypadku roszczenia przepadają!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
Zaliczanie przerw w zatrudnieniu dla rodziców, zwolnienia na czas kształcenia się, system stażowego awansu płacowego, nagrody jubileuszowe.

Weiterempfehlen