Entsendeplattform

Spracovanie železa a kovu / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 01. 2023


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie mzdy KZ o 8,00 %
 • Zvýšenie skutočnej mzdy o 7,10 %
 • Zvýšenie odmien učňov:
  • 1. ročník: 10,2 %
  • 2. ročník: 9,4 %
  • 3. ročník: 7,9 %
  • 4. ročník: 9,2 %
 • Zvýšenie prídavkov podľa KZ o 7,14 %


Minimálna mzda
2 234,52 €


Odmeny učňov
1. ročník 800,00 €
2. ročník 1 000,00 €
3. ročník 1 300,00 €
4. ročník 1 750,00 €


Prídavky
Príspevok za vzdialenosť, príspevky SEG, nočné príplatky, príplatky za zmenu (2. a 3. zmena), príplatky za montáže a i.


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Výpovedná lehota
sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
 • Zamestnanec
  : od 1 týždňa až do 6 týždňov
 • Zamestnávateľ
  : od 1 týždňa až do 16 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že určité pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru (napr. odmeny za nadčasy, náhrady výdavkov za cestovné, ako aj určité príplatky a prídavky) musia byť voči zamestnávateľovi ústne alebo písomne uplatnené
do 6 mesiacov
, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky
zaniknú
!


Ostatné sociálnopolitické výhody
Započítanie rodičovskej dovolenky do výpovednej lehoty, nárok na nemocenskú dávku a dĺžka dovolenky až do 22 mesiacov.