Entsendeplattform

Spracovanie železa a kovu / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 01. 2020


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie mzdy KZ o 2,5–3,11 %
  • Zvýšenie skutočnej mzdy o 2,5 %
  • Zvýšenie odmien učňov o 2,5 %
  • Zvýšenie prídavkov podľa KZ o 2,5 %
  • Zvýšenie náhrad výdavkov o 2,5 %


Minimálna mzda
1 941,24 €


Odmeny učňov
1. ročník 691,88 €
2. ročník 871,25 €
3. ročník 1 148,00 €
4. ročník 1 527,25 €


Prídavky
Príspevok za vzdialenosť, príspevky SEG, nočné príplatky, príplatky za zmenu (2. a 3. zmena), príplatky za montáže a i.


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
  • Zamestnanec: od 1 týždňa až do 6 týždňov
  • Zamestnávateľ: od 1 týždňa až do 16 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že určité pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru (napr. odmeny za nadčasy, náhrady výdavkov za cestovné, ako aj určité príplatky a prídavky) musia byť voči zamestnávateľovi ústne alebo písomne uplatnené do 6 mesiacov, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú!


Ostatné sociálnopolitické výhody
Započítanie rodičovskej dovolenky do výpovednej lehoty, nárok na nemocenskú dávku a dĺžka dovolenky až do 22 mesiacov.

Weiterempfehlen