Entsendeplattform

Działalność związana z obróbką żelaza i metali / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.01.2019


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 3,30%
  • Podwyżka płac aktualnie obowiązujących o 3,30%
  • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o Ø 7,1%
  • Podwyżka dodatków w ramach zbiorowych układów pracy o 3,30%
  • Podwyżka zwrotu poniesionych wydatków o 3,30%


Płaca minimalna/pensja minimalna
1882,69 €


Wynagrodzenia dla uczących się zawodu
1. rok nauki 675,00 €
2. rok nauki 850,00 €
3. rok nauki 1120,00 €
4. rok nauki 1490,00 €


Dodatki
Dodatek za odległość, dodatek za brudną pracę, dodatek za pracę w warunkach uciążliwych i niebezpiecznych, dodatek za pracę w nocy (2. i 3 zmiana), dodatek montażowy itp.


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
  • przez pracownika: od 1 tygodnia do 6 tygodni
  • przez pracodawcę: od 1 tygodnia do 16 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że pewnych roszczeń ze stosunku pracy (np. wynagrodzenia za nadgodziny, zwrot wydatków poniesionych w czasie podróży, a także pewne dodatki i dopłaty) należy dochodzić od pracodawcy w formie pisemnej w przeciągu 6 miesięcy, gdyż w innym wypadku roszczenia takie przepadają!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
Zaliczenie okresu przerwy w zatrudnieniu z powodu rodzicielstwa do okresu wypowiedzenia, prawo do wynagrodzenia za czas choroby i długość urlopu do 22 miesięcy.

Weiterempfehlen