Entsendeplattform

Działalność związana z obróbką żelaza i metali / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.01.2023


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podwyżka płac na mocy układu zbiorowego pracy o 8,00%
 • Podwyżka płac aktualnie obowiązujących o 7,10%
 • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu:
  • 1. rok nauki: 10,2%
  • 2. rok nauki: 9,4%
  • 3. rok nauki: 7,9%
  • 4. rok nauki: 9,2%
 • Podwyżka dodatków w ramach zbiorowych układów pracy o 7,14%


Płaca minimalna/pensja minimalna
2234,52 €


Wynagrodzenia dla uczących się zawodu
1. rok nauki 800,00 €
2. rok nauki 1000,00 €
3. rok nauki 1300,00 €
4. rok nauki 1750,00 €


Dodatki
Dodatek za odległość, dodatek za brudną pracę, dodatek za pracę w warunkach uciążliwych i niebezpiecznych, dodatek za pracę w nocy (2. i 3 zmiana), dodatek montażowy itp.


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia
w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
 • przez pracownika
  : od 1 tygodnia do 6 tygodni
 • przez pracodawcę
  : od 1 tygodnia do 16 tygodni


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że pewnych roszczeń ze stosunku pracy (np. wynagrodzenia za nadgodziny, zwrot wydatków poniesionych w czasie podróży, a także pewne dodatki i dopłaty) należy dochodzić od pracodawcy w formie pisemnej
w przeciągu 6 miesięcy
, gdyż w innym wypadku roszczenia takie
przepadają
!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
Zaliczenie okresu przerwy w zatrudnieniu z powodu rodzicielstwa do okresu wypowiedzenia, prawo do wynagrodzenia za czas choroby i długość urlopu do 22 miesięcy.