Entsendeplattform

Živnost zpracování železa a kovů / Kurzübersicht

přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 1. 2020


Výsledky posledních jednání
  • Zvýšení mezd podle kolektivní smlouvy o 2,5–3,11 %
  • Zvýšení skutečných mezd o 2,5 %
  • Zvýšení odměny učňů o 2,5 %
  • Zvýšení příplatků podle kolektivní smlouvy o 2,5  %
  • Zvýšení odškodnění za výdaje o 2,5 %


Minimální mzda / minimální plat
1 941,24 €


Odměna učňů
1. rok učení 691,88 €
2. rok učení 871,25 €
3. rok učení 1 148,00 €
4. rok učení 1 527,25 €


Příplatky
Příplatek za vzdálenost, příplatek za práci ve znečištěném prostředí, rizika a práci ve ztíženém pracovním prostředí, příplatek za práci v noci, příplatek za práci na směny (2. a 3. směna), montážní příplatek apod.


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodin.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
  • Zaměstnanec: od 1 týdne do 6 týdnů
  • Zaměstnavatel: od 1 týdne do 16 týdnů


Upozornění: zánik nároků
Vezměte na vědomí, že určité nároky z pracovního poměru (např. úhrada přesčasů, odškodnění za cestovní výdaje, jakož i určité přirážky a příplatky) vůči zaměstnavateli musí být uplatněny písemně do šesti měsíců, protože vaše nároky jinak propadnou!


Další vymoženosti sociální politiky
Zápočet rodičovské dovolené do výpovědní lhůty, nároku na nemocenskou a délky dovolené do 22 měsíců.

Weiterempfehlen