Entsendeplattform

Spracovanie a úprava železa a kovu / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 11. 2018


Výsledky posledných rokovaní
 • Zvýšenie skutočnej výšky miezd o 3,4–4,3 %
 • Zvýšenie minimálnych miezd podľa kolektívnych zmlúv o 3,4–3,6 %
 • Zvýšenie prídavkov podľa kolektívnych zmlúv o 3,5 %
 • Zvýšenie náhrad výdavkov o Ø 2,1%
 • Zvýšenie vnútropodnikových prídavkov o 3,5 %
 • Zvýšenie odmien učňov priemerne o 100/90/80/70 €


Minimálna mzda
 • BG A (nevyučení zamestnanci) € 1 914,61
 • BG B (zaučení zamestnanci) € 1 914,61
 • BG D (odborní zamestnanci) € 2 234,82


Odmeny učňov
1. ročník € 719,36
2. ročník € 920,45
3. ročník € 1 204,23
4. ročník € 1 590,14


Prídavky
Príplatky za prácu v špinavom prostredí, nebezpečnom prostredí, za sťažené podmienky, nočné príplatky, príplatky za zmenu (2. a 3. zmena), príplatky za montáže


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 38,5 hodiny týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
 • Zamestnanec: od 1 týždňa až do 6 týždňov
 • Zamestnávateľ: od 6 týždňov až do 5 mesiacov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že určité pohľadávky vychádzajúce z pracovného pomeru (napr. odmeny za nadčasy, náhrady výdavkov za cestovné, ako aj určité príplatky a prídavky) musia byť voči zamestnávateľovi ústne alebo písomne uplatnené do 6 mesiacov (pozor: výnimka!), pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky zaniknú!


Ostatné sociálnopolitické výhody
napr.
 • započítanie rodičovských dovoleniek
 • zvyšovanie platu
 • odmena k pracovnému výročiu
 • Možnosť voľného času

Weiterempfehlen