Entsendeplattform

Przemysł produkcji i obróbki żelaza i metali / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.11.2019


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podwyżka aktualnych płac o 2,6–2,8%
 • Podwyżka płac minimalnych wynikających ze stosunku układu zbiorowego pracy o 2,6–2,8%
 • Podwyżka dodatków w ramach zbiorowych układów pracy o 2,6%
 • Podwyżka zwrotu poniesionych wydatków o Ø 2,0%
 • Podwyżka dodatków wewnątrzzakładowych o 2,6%
 • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o średnio o 2,7%


Płaca minimalna/pensja minimalna
 • Grupa zaszeregowania BG A (pracownicy niewykwalifikowani): € 2000,00
 • Grupa zaszeregowania BG B (pracownicy przyuczeni): € 2000,00
 • Grupa zaszeregowania BG D (pracownicy wykwalifikowani): € 2295,16


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
1. rok nauki € 738,78
2. rok nauki € 945,30
3. rok nauki € 1236,74
4. rok nauki € 1633,07


Dodatki
Dodatek za brudną pracę, dodatek za pracę w warunkach uciążliwych i niebezpiecznych, dodatek za pracę w nocy, dodatek z pracę na zmiany (2. i 3. zmiana), dodatek montażowy


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 38,5 godziny.
Dodatek za nadgodziny: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Okresy wypowiedzenia w zależności od okresu zatrudnienia pracownika w zakładzie:
 • przez pracownika: od 1 tygodnia do 6 tygodni
 • przez pracodawcę: od 6 tygodni do 5 miesięcy


Uwaga: Przepadek roszczeń
Należy pamiętać, że pewnych roszczeń ze stosunku pracy (np. wynagrodzenia za nadgodziny, zwrot wydatków poniesionych w czasie podróży, a także pewne dodatki i dopłaty) należy dochodzić od pracodawcy w formie ustnej lub pisemnej w przeciągu 6 miesięcy (Uwaga: są wyjątki!), gdyż w innym wypadku roszczenia takie przepadają!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
na przykład:
 • Zaliczanie przerw w zatrudnieniu z powodu rodzicielstwa
 • System awansu w tabeli wynagrodzeń
 • Nagroda jubileuszowa
 • Opcja wolnego czasu

Weiterempfehlen