Entsendeplattform

Průmysl výroby a zpracování železa a kovů / Kurzübersicht

Stručný přehled kolektivní smlouvy

editorial note Zdroj: Odborový svaz PRO-GE


Dělnické profese / technicko-hospodářští pracovníci
Dělnické profese


Oblast platnosti
Rakousko


Začátek platnosti
1. 11. 2019


Výsledky posledních jednání
 • Zvýšení skutečných mezd o 2,6–2,8 %
 • Zvýšení minimálních mezd podle kolektivní smlouvy o 2,6–2,8 %
 • Zvýšení příplatků podle kolektivní smlouvy o 2,6  %
 • Zvýšení náhrad výdajů spojených s výkonem zaměstnání Ø 2,0 %
 • Zvýšení vnitropodnikových příplatků o 2,6 %
 • Zvýšení odměn učňů průměrně o 2,7 %


Minimální mzda / minimální plat
 • BG A (nevyučení dělníci): € 2 000,00
 • BG B (zaučení dělníci): € 2 000,00
 • BG D (kvalifikovaní dělníci): € 2 295,16


Odměna učňů
1. rok učení € 738,78
2. rok učení € 945,30
3. rok učení € 1 236,74
4. rok učení € 1 633,07


Příplatky
Příplatek za práci ve znečištěném prostředí, rizika a práci ve ztíženém pracovním prostředí, příplatek za práci v noci, příplatek za práci na směny (2. a 3. směna), montážní příplatek


Pracovní doba
Běžná týdenní pracovní doba činí 38,5 hodin.
Příplatek za práci přesčas: zpravidla 50 %, v určitých časech 100 %.


Výpovědní lhůty
Výpovědní lhůty podle trvání příslušnosti zaměstnance k podniku:
 • Zaměstnanec: od 1 týdne do 6 týdnů
 • Zaměstnavatel: od 6 týdnů do 5 měsíců


Upozornění: zánik nároků
Vezměte na vědomí, že určité nároky z pracovního poměru (např. úhrada přesčasů, odškodnění za cestovní výdaje, jakož i určité příplatky a přirážky) vůči zaměstnavateli musí být uplatněny ústně nebo písemně do šesti měsíců (pozor: výjimky!), protože jinak zanikají!


Další vymoženosti sociální politiky
např.
 • Zápočet rodičovské dovolené
 • Služební postup
 • Příspěvek při životním výročí
 • Možnost pracovního volna

Weiterempfehlen