Entsendeplattform

Pokrývač / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia Bau – Holz


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 05. 2022


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie minimálnych miezd o 4,0 %


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 12,02 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 12,99 € do 14,24 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: od 15,57 €


Odmeny učňov
v 1. ročníku: 5,85 €
v 2. ročníku: 7,30 €
v 3. ročníku: 8,75 €
v 4. ročníku: 10,10 €


Príplatky
Rôzne príplatky za záťaž podľa pracovnej skupiny a spolkovej krajiny (napr. príplatky za prácu v špinavom prostredí, za sťažené podmienky)


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 39 hodín týždenne
.
Príplatok za nadčasy
: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %


Výpovedné lehoty
Výpovedná lehota sa určuje podľa dĺžky odpracovaných rokov zamestnanca:
  • Zamestnanec: od 1 týždňa až do 4 týždňov
  • Zamestnávateľ: od 1 týždňa až do 4 týždňov


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že všetky pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené
do 3 mesiacov
, pretože v opačnom prípade vaše pohľadávky
zaniknú!


Ďalšie sociálnopolitické výhody
napr.:
  • Zaplatenie odlučného
  • Špeciálny príplatok vo forme vianočného bonusu
  • Pozor: platí Zákon o odmeňovaní stavebných robotníkov a o ich odmeňovaní počas dovolenky (BUAG)