Entsendeplattform

Državni gozdovi / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft PRO-GE


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 1. 2021


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje mesečnih plač v vseh kategorijah za 1,5 %
  • Povišanje nadomestil za vajence za 1,5 %
  • 300,00 € Corona-Bonus


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od 1.757,34 € do 2.363,73 €
  • Kvalificirana dela: od 2.812,19 € do 3.260,63 €
  • Visokokvalificirana dela: 3.405,34 €


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: 843,88 €
v 2. letu vajeništva: 1.092,41 €
v 3. letu vajeništva: 1.527,60 €

Posebne določbe za vajence v skladu z 80. členom avstrijskega zakona LF-DG


Delovni čas
Redni tedenski delovni čas znaša 40 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %.


Odpovedni roki
Za delodajalce in delojemalce:
pred dopolnjenim 1. letom delovne dobe 14 dni
po dopolnjenem 1. letu delovne dobe 1 mesec
po dopolnjenem 5. letu delovne dobe 2 meseca
po dopolnjenem 15. letu delovne dobe 3 mesece


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca predloženi v 6 mesecih!


Druge prednosti na področju socialne politike
  • Posebni prejemki v višini 50 % osnove za odmero na koledarsko četrtletje
  • 24. in 31. december sta dela prosta dneva

Weiterempfehlen