Entsendeplattform

Spolkové lesníctvo / Kurzübersicht

Krátky prehľad o KZ

editorial note Zdroj: Odborová organizácia PRO-GE


Zamestnanci
Zamestnanci


Oblasť platnosti
Rakúsko


Začiatok platnosti
01. 01. 2021


Výsledky posledných rokovaní
  • Zvýšenie mesačnej mzdy vo všetkých kategóriách o 1,5 %
  • Zvýšenie odmien učňov o 1,5 %
  • 300,00 € Corona-Bonus


Minimálna mzda
  • Jednoduché činnosti: od 1 757,34 € do 2 363,73 €
  • Činnosti vyžadujúce kvalifikáciu: od 2 812,19 € do 3 260,63 €
  • Činnosti vyžadujúce vysokú kvalifikáciu: 3 405,34 €


Odmeny učňov
v prvom ročníku: 843,88 €
v druhom ročníku: 1 092,41 €
v treťom ročníku: 1 527,60 €

Špeciálne podmienky pre učňov iSd § 80 LF-DG


Pracovný čas
Normálny pracovný čas je 40 hodín týždenne.
Príplatok za nadčasy: spravidla 50 %, v určitých časoch 100 %.


Výpovedná lehota
Pre zamestnávateľa a zamestnanca:
pred ukončením 1. služobného roka 14 dní
po ukončení 1. služobného roka 1 mesiac
po ukončení 5. služobného roka 2 mesiace
po ukončení 15. služobného roka 3 mesiace


Pozor: Zánik pohľadávok
Nezabudnite, že pohľadávky vyplývajúce z pracovného pomeru voči zamestnávateľovi musia byť uplatnené do 6 mesiacov!


Ostatné sociálnopolitické výhody
  • Špeciálne príplatky vo výške 50 % základu výpočtu na kalendárny štvrťrok
  • 24. a 31. december sú dni pracovného pokoja

Weiterempfehlen