Entsendeplattform

Leśniczy federalni / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy PRO-GE


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy fizyczni


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.01.2022


Rezultaty ostatnich negocjacji
 • Podwyżka płac miesięcznych we wszystkich kategoriach o 2,9%
 • Podwyżka wynagrodzeń dla uczących się zawodu o 2,9%
 • 130,00 € Corona-Bonus


Płaca minimalna/pensja minimalna
 • Proste czynności: od 1808,30 € do 2432,28 €
 • Czynności wymagające kwalifikacji: od 2893,74 € do 3355,19 €
 • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: 3504,09 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 868,35 €
w 2. roku nauki: 1124,09 €
w 3. roku nauki: 1571,90 €

Specjalne przepisy dla uczących się zawodu w rozumieniu § 80 ustawy LF-DG


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin
.
Dodatek za nadgodziny
: z reguły 50%, w określonym czasie 100%.


Okresy wypowiedzenia
Dla pracownika i pracodawcy:

przed końcem 1. roku pracy 14 dni
po upływie 1 roku pracy 1 miesiąc
po upływie 5 lat pracy 2 miesiące
po upływie 15 lat pracy 3 miesiące


Uwaga: Przepadek roszczeń
 • Należy pamiętać, że roszczeń ze stosunku pracy należy dochodzić od pracodawcy
  w przeciągu 6 miesięcy
  !


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
 • Wypłaty specjalne w wysokości 50% podstawy wymiaru za kwartał kalendarzowy
 • 24 i 31 grudnia są dniami wolnymi od pracy