Entsendeplattform

Austriackie Lasy Federalne (Bundesforste) DV 1997 / Kurzübersicht

Krótki przegląd zbiorowego układu pracy

editorial note Źródło: Związek zawodowy pracowników służby publicznej (Gewerkschaft Öffentlicher Dienst)


Pracownicy fizyczni / pracownicy umysłowi
Pracownicy umysłowi


Zakres obowiązywania
Austria


Początek obowiązywania
01.01.2021


Rezultaty ostatnich negocjacji
  • Podwyżka pensji o 1,5%
  • Podwyżka dodatków o 1,5%


Płaca minimalna/pensja minimalna
  • Czynności wymagające kwalifikacji: od 2346,06 € do 3400,92 €
  • Czynności wymagające wysokich kwalifikacji: od 3468,30 € do 6672,59 €


Wynagrodzenie dla uczących się zawodu
w 1. roku nauki: 636,22 €
w 2. roku nauki: 848,29 €
w 3. roku nauki: 1.036,06 €


Dodatki
Dodatki dla kierownika biura oraz zastępcy kierownika


Czas pracy
Normalny tygodniowy wymiar czasu pracy wynosi 40 godzin. Dla pewnych grup mają w tej kwestii zastosowanie przepisy wg § 14 regulaminu służby w austriackich lasach federalnych (Bundesforste-Dienstordnung) (wymagany czas pracy wynika z charakteru służby)
Nadgodziny: dodatek 50%; za pracę w nocy dodatek 100%; wynagrodzenie za pracę w niedziele i święta: do 8. godziny pracy 100% dodatku, od 9. godziny pracy 200% dodatku


Okresy wypowiedzenia
Zasadniczo z upływem każdego kwartału kalendarzowego
W 1. i 2. roku pracy: 6 tygodni
po upływie 2. roku pracy: 2 miesiące
po upływie 5 lat pracy: 3 miesiące
po upływie 15 lat pracy: 4 miesiące
po upływie 25 lat pracy: 5 miesięcy


Uwaga: Przepadek roszczeń
Umowa o pracę może zawierać przepisy określające, że roszczenie przepada, gdy nie zostanie wysunięte przeciwko pracodawcy w przeciągu określonego terminu!


Pozostałe zdobycze polityki społecznej
  • Urlop specjalny