Entsendeplattform

Izdelovalci fontan, gradbeniki za postavljanje temeljev in globoko vrtanje / Kurzübersicht

Kratek pregled kolektivne pogodbe

editorial note Vir: Gewerkschaft Bau - Holz


Delavci/zaposleni
Delavci


Območje veljavnosti
Avstrija


Začetek veljavnosti
1. 5. 2019


Rezultati zadnjih pogajanj
  • Povišanje minimalne plače za 3,35 %
  • Dejanske plače: ohranitev preplačila (vzporedni premik)


Minimalna plača
  • Preprosta dela: od € 11,68 do € 12,87
  • Kvalificirana dela: € 13,82
  • Visokokvalificirana dela: od € 15,23 do € 15,80


Nadomestilo za vajence
v 1. letu vajeništva: € 5,53
v 2. letu vajeništva: € 8,29
v 3. letu vajeništva: € 11,06


Dodatki
Različni dodatki za delo v umazanem okolju, za posebne pogoje dela in za nevarnost za določena dela.


Delovni čas
Običajni tedenski delovnik znaša 39 ur.
Dodatek za nadurno delo: praviloma 50 %, za določena obdobja 100 %


Odpovedni roki
Odpovedni roki glede na trajanje delovne dobe zaposlenih:
  • Delojemalci: od 1 tedna do 3 tednov
  • Delodajalci: od 1 tedna do 3 tednov


Opomba: Zapadlost zahtevkov
Upoštevajte, da morajo biti vsi zahtevki iz delovnega razmerja zoper delodajalca načeloma predloženi v v roku 3 mesecev, sicer jih ni več mogoče uveljavljati! Če jih delodajalec zavrne, jih je treba sodno uveljavljati v roku 3 mesecev!


Druge prednosti na področju socialne politike
Npr.:
  • Izplačilo dnevnice za delo na zunanjih deloviščih
  • Izredno plačilo božičnice
  • Opomba: uporablja se avstrijski zakon o dopustu in odpravnini gradbenih delavcev (BUAG)

Weiterempfehlen